Aktualności

Lutosławski XXI. Warsztaty dla nauczycieli

Warszawa, 24 października 2013

Istotą projektu są warsztaty artystyczne, dzięki którym pragniemy zachęcić nauczycieli do prezentowania muzyki Lutosławskiego uczniom, wyposażyć w wiedzę i umiejętności potrzebne do jej zrozumienia i popularyzowania, obudzić w nich pasję propagatora artystycznej muzyki współczesnej.

Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy wybitnych i znanych kompozytorów muzyki, pedagogów, publicystów. Każdy z 6 dni warsztatowych zakończy się interaktywnym koncertem z udziałem znakomitych kameralistów i animatorów.

Wśród zadań i tematów warsztatowych znajdą się propozycje zabaw i działań twórczych dla uczniów i nauczycieli wokół wybranych utworów i technik kompozytorskich, krótki wykład o życiu i twórczości Lutosławskiego, połączony ze słuchaniem nagrań z jego muzyką, omówienie różnorodnych zagadnień związanych z muzyką XX i XXI wieku, z pedagogiką, psychologią i socjologią muzyki, w wymiarze przydatnym w edukacji powszechnej.

W związku z projektem powstaną materiały merytoryczne opracowane przez prowadzących, które udostępnione będą na stronie internetowej Fundacji , na licencji Creative Commons.

24 i 25 października 2013
Jednodniowe warsztaty dla nauczycieli muzyki, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze  w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

7 i 8 listopada 2013

Jednodniowe warsztaty dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

14 i 15 listopada 2013
Jednodniowe warsztaty dla  nauczycieli muzyki w klasach IV-VI

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina, w godzinach 9:00 -15:00

Szczegóły: http://www.muzykajest.pl/lutoslawski-2013/lutos-xxi/