wróbelek pióreczko

Wróbelek. Pióreczko na głos i orkiestrę kameralną (1953-1954)

słowa: Lucyna Krzemieniecka, Janina Osińska
PWM 9733